Aktuality

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
• Dnes v prípade priaznivého pocasia, bude pút ku Lomnianskej kaplnke, kde bude pobožnost. Odchod od kostolov bude o 13:30 a pobožnost pri kaplnke zacne o 15:00 hod.
• Od pondelka do piatka sa koná Denný letný tábor pod záštitou eRko v spolupráci s Farským úradom. Deti, ktoré sa prihlásili zacínajú každý den o 9:00 hod. svätou omšou, potom sa pokracuje podla naplánovaného programu. Rozchod domov bude každý den o 16:00 hod. Úcastnícky poplatok sú 2,-€, tieto peniaze deti odovzdajú v priebehu pondelka animátorom. Detom sa odporúca priniest si nieco na zjedenie a nieco na pitie, dáždnik, šiltovku... Obed bude zabezpecený.
• V stredu 24.08.2016 sa uskutocní miništrantský futbalový turnaj Kornela Brtku v Lúckach. Miništranti, ktorí majú záujem sa ho zúcastnit, nech sa ešte zapíšu v sakristii. Autobus bude odchádzat ráno o 7:15 hod. od kostola.

OHLÁŠKY:
• Juraj Šoška – syn +Juraja a Gabriely rod. Bambuškovej; narodený a bývajúci v Dolnom Kubíne a Margita Kotúlová – dcéra Jozefa a Margity rod. Hutirovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
• Peter Certík – syn Vincenta a Miroslavy rod. Kovácovej; narodený v Zlatých Moravciach, bývajúci v Prievidzi a Andrea Zemencíková – dcéra Jozefa a Anny rod. Perhácovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vanovke. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
• Rastislav Jaššo – syn Ludovíta a Márie rod. Tomulcovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Ivana Kanderková – dcéra Vendelína a Viery rod. Kruželovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Bobrove. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách...
 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín