Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    V utorok od 17:30 do 18:00 hod. rodičia prvoprijimajúcich môžu vrátiť oblečenie na faru.
•    Dnes sa uskutočnia voľby do Pastoračnej rady farnosti Hruštín. (5 mien. )
•    Na slávnosť Božského Srdca možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky – každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
•    Pobožnosť pri kaplnke Božského Srdca v piatok o 15.00 hod.
•    Na budúcu sobotu a nedeľu budeme mať v Hruštíne odpustovú slávnosť ku cti svätého Jána Krstiteľa.
•    Spoločná svätá spoveď pred odpustom bude v piatok od 19:15 hod.  Preto v tento deň bude večerná svätá omša o 18:15 hod.
•    Všetkých chorých v Hruštíne z príležitosti odpustu navštívime v piatok 23. júna od 8:00 hod.
•    Na upratovanie kostola pred odpustom prosíme dve skupiny – piatok od 8.00 hod.
•    Slávnostná odpustová sv. omša bude na budúcu nedeľu o 11:00 hod.
•    Z rozhodnutia otca biskupa Štefana Sečku, pán kaplán Mgr. Miroslav Žmijovský, končí pôsobenie v našej farnosti. Od 4. júla 2017 bude farským administrátorom vo farnosti Hladovka.
•    Od 4. júla 2017 bude novým kaplánom vo farnosti Hruštín Mgr. Roman Saniga, kaplán farnosti Mútne.


OHLÁŠKY:
•    Patrik Brňák – syn Jána a Zdeny rod. Chomistekovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Námestove a Slavomíra Nožinová – dcéra Jiřího a Slavomíry rod. Žilincovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Radoslav Vojtechovský – syn Františka a Márie rod. Hurákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci vo Vavrečke a Andrea Mateková – dcéra + Milana a Ivety rod. Jancekovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín