AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Popolcovou stredou sme začali štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktorým si pripomíname Kristovo utrpenie za našu spásu a preto ho prežívame v duchu kajúcnosti.    
•    Pobožnosť krížovej cesty v Hruštíne:  piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 14:00 hod.
•    Kto sa zúčastní v pôste pobožnosti Krížovej cesty, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
•    Sv. omše s príhovorom pre deti a mládež ( birmovancov ) v pôstnom období v piatok. Začiatok stretnutia s Ježišom je na krížovej ceste o 17:30 hod. Krížovú cestu v piatok  sa modlia deti z eRka a v nedeľu o 14:00 hod. sa krížovú cestu budú modliť naše pani katechétky – Smidžárová a Brišová.
•    V sobotu bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať sa bude od 8:30 – 11:00 hod. v Hruštíne i vo Vaňovke. Prosíme, aby ste využili túto možnosť.
•    Prosíme do nedele nahlásiť v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Tých chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky pravidelne, nie je potrebné nahlasovať. Všetkých chorých navštívime v stredu vo Veľkom týždni.
•    Dnes sa vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy uskutoční celoslovenská  zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
•    Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.
•    V noci z 24. na 25. marca sa  mení čas – čas posúvame o hodinu dopredu.
Submenu

 

 
Farnosť Hruštín