AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    V pondelok, utorok a stredu po sv. omši budeme prijímať úmysly na sv. omše. Z ohľaduplnosti voči ostatným možno nahlásiť z rodiny len jeden úmysel. V znení úmyslu treba jasne označiť, či ide o živých alebo o zosnulých. Kto by nemal odslúžený doterajší úmysel, ktorý nám už  nahlasoval, nech nás na to upozorní.
•    Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť i pri svätých omšiach.
•    Budúcu nedeľu po pobožnosti bude na fare stretnutie hospodárskej rady farnosti.
•    Na výveske je zverejnený rozpis vysluhovania slávností, sviatosti krstu a náuk v našej farnosti pre rok 2017. Dátumy náuk sú predbežné – v závislostí od nepredvídaných skutočností sa môžu meniť – je potrebné sledovať aj farské oznamy.

OHLÁŠKY:
•    Jaroslav Jancek – syn Jozefa a + Agneši rod. Kapráľovej; narodený v Námestove, bývajúci v Hruštíne a Jana Drígľová – dcéra + Jána a Márie rod. Smidžárovej; narodená v Námestove, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách... 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín