Aktuality•    V štvrtok bude svätá omša len ráno, nakoľko od 18:00 hod. spovedám v Zákamennom.
•    Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri sv. omšiach požehnanie bylín a kvetov.
•    Kán. 1247: V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
•    Pozývame záujemcov, ktorí by chceli pomôcť pri premietaní textov cez dataprojektor počas bohoslužieb. Tí, ktorí sú ochotní aj takto slúžiť Pánovi a všetkým veriacim, nech sa prihlásia u pána kostolníka.
•    Oznamujeme, že pán kaplán si od 10. do 21. augusta 2020 bude čerpať dovolenku.
•    Na opravu strechy kostola obetovali:
-    Bohuznáma rodina     100,- Eur,
-    Bohuznáma rodina       50,- Eur,
-    Bohuznáma rodina     100,- Eur,
-    Bohuznáma rodina     100,- Eur,
-    Bohuznáma rodina     100,- Eur,
-    Bohuznáma rodina    1.000,- Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

OHLÁŠKY:
•    Peter Škapec – syn Jozefa a Anny, rod. Ulíkovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a MUDr. Mária Škombárová– dcéra Jána a Magdalény, rod. Bagarovej; nar. v Trstenej, bývajúca vo Vasiľove. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Mário Šeliga – syn Mariána a Renáty, rod. Snovákovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne - Vaňovka a Marianna Chylová– dcéra Mariána a Ivany, rod. Bereňovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vasiľove. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Jozef Janík – syn Antona a Moniky, rod. Garbiarovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúci v Chlebniciach a Terézia Hojová – dcéra Vendelína a Marty, rod. Janečkovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Ondrej Pös – syn Jozefa a Ľudmily, rod. Novákovej; nar. v Bojniciach, bývajúci v Kanianke a Zuzana Kubiritová – dcéra Václava a Zuzany, rod. Halašovej; nar. v Trstenej, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry,
v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.
Dokument si môžete pozrieť na linku:


Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.
Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.
Mons. A. Tyrol, generálny vikár 

 
Farnost Hrustin