AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:•    Vincentínska rodina na Slovensku organizuje zbierku „Boj proti hladu“. Dnes pri svätých omšiach pri východe z kostola, môžete kúpou perníkového srdiečka, pomôcť ľuďom v núdzi.
•    Dnes  pri sv. omši o 11:00 hod. bude poďakovanie za úrodu.
•    Zajtra, v pondelok, bude sv. omša aj ráno o 7:30 hod.
•    Stretnutie miništrantov sa uskutoční vo štvrtok po večernej sv. omši v kostole.
•    Vo štvrtok 17. októbra sa uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy. Pre našu farnosť je najbližším miestom Námestovo. Svätá omša sa začne o 18:00 hod. a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
•    Stretnutie birmovancov bude v piatok večer pri svätej omši.
•    V piatok 18. októbra sa modlitbou sv. ruženca zapojíme do celosvetovej modlitebnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj ako pomoc trpiacej Cirkvi. Táto modlitbová kampaň odpovedá na výzvu Sv. Otca. Jej centrálnou témou na tento rok je misia. Budeme sa modliť za väčšiu horlivosť pri šírení Kristovho evanjelia, za misie vo svete, osobitne tam, kde sú kresťania prenasledovaní a utláčaní a tiež za nové misijné povolania.
•    Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky. V mesiaci október sa ho budeme v Hruštíne modliť každý deň pred svätou omšou o 17:50 hod., v sobotu o 6:45 hod. a v nedeľu pri pobožnosti o 15:00 hod. Predmodlievať sa budeme takto: PONDELOK – muži, UTOROK – ženy, STREDA – speváčky, ŠTVRTOK – miništranti, PIATOK – birmovanci, SOBOTA – otcovia a matky ruží, NEDEĽA - kňaz.
•    Pripomíname, že birmovanci sa po jednotlivých skupinách predmodlievajú svätý ruženec pred svätou omšou v nedeľu o 11:00 hod. Svätý ruženec začína o 10:30 hod.
•    Na budúcu nedeľu slávime svätého Vendelína, patróna kostola vo Vaňovke. Slávnostná odpustová sv. omša vo Vaňovke bude v nedeľu o 10:30hod.
•    Budúcu nedeľu slávime aj ako misijnú nedeľu a uskutoční sa zbierka na misie. Pobožnosť (modlitbu sv. ruženca) začneme až o 15:00 hod.
•    Na opravu kostola obetovala:  Bohuznáma 100,- €. Pán Boh zaplať!
   
OHLÁŠKY:

•    Maroš Čurlej – syn Ľubomíra a Anny, rod. Baštincovej; narodený v Humennom, bývajúci v Hudcovciach a Mária Zajacová – dcéra Ľudvika a Márie, rod. Kľuskovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.
 

 
Farnost Hrustin