Aktuality
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    V pondelok začíname mesiac máj, zasvätený Panne Márii. Májové pobožnosti budú bývať 15 min. pred svätou omšou.
•    Sv. spoveď pred prvým piatkom:
 
Hruštín:
-pondelok - pol hodiny pred sv. omšou
-utorok - od 16:30 do sv. omše - dôchodcovia
-streda - od 16:30 do sv. omše - školáci
-štvrtok - od 17:30 do sv. omše
-piatok - od 16:30 do sv. omše
Vaňovka:
-utorok - hodinu po sv. omši
-piatok - od 16:00 do sv. omše


 
•    V stredu si pripomíname výročný deň smrti diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru (2012) – spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.
•    Chorých navštívime na prvý piatok od 8:00 hod.
•    V piatok bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii v Hruštíne od 16:30 hod. do sv. omše, vo Vaňovke od 16:00 hod. do sv. omše.
•    Fatimská sobota: Začneme spoločnou modlitbou posvätného ruženca, po ktorom bude svätá omša a zakončíme krátkou adoráciou a Eucharistickým požehnaním.
•    Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude v sobotu o 8:30 hod. na fare v spevárni.
•    Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera, je to deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. V tento deň bude zbierka na Kňazský seminár.
•    Kto má záujem ísť dňa 6.mája 2017 na 13. rozhlasovú  púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, nech sa nahlási u pani Ivety Revajovej.

OHLÁŠKY:
•    Peter Vigoda – syn Petra a Heleny rod. Očkajákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Veronika Drígľová – dcéra Miroslava a Viery rod. Franekovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Lomnej. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
•    Jozef  Hnat – syn Jozefa a Terézie rod. Malíkovej; narodený v Prešove, bývajúci v Dubovici a Monika Natšinová – dcéra Albína a Oľgy rod. Ludrovanovej; narodená v Banskej Bystrici, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách... 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín