Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    V sobotu 16. Novembra 2019 si na Spišskej Kapitule máme možnosť pripomenúť Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Program bude nasledovný: o 10:00 hod. modlitba posvätného ruženca, o 10:30 hod. slávnostná svätá omša; o 12:00 hod. premiéra filmu Vojtaššák – Giornidei Barbari.
•    Na budúcu nedeľu si pripomenieme 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH, ktorý ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Týmto nás vyzýva, aby sme podali pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
•    Prišlo nové číslo časopisu Milujte sa! Cena za jeden kus je 1,50 EUR.
•    Dome Kultúry v Námestove pozýva v sobotu 30. novembra o 17:00 hod. a v nedeľu 1. decembra 2019 o 15:00 hod. na muzikálovú rozprávku"Legenda o zakliatom meste“,v podaní Divadla Ad1. Ide o štvrtý muzikál z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú na svojom konte celoslovensky úspešné muzikály „Farár z (M)ARSU“,„Volajte ma Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“.  Vstupné 10,- EUR.
•    Na kostol obetovala Ruža sv. Lukáša 150,- EUR. Pán Boh zaplať!


OHLÁŠKY:


•    Martin Gočala – syn Ľudovíta a Margity, rod. Martvoňovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Mária Kľusková – dcéra Jozefa a Margity, rod. Kupčovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.


        Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.


 

 
Farnost Hrustin