AktualityPríležitostné oznamy

 

·     Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra začína Obdobie cez rok a modlíme sa „Anjel Pána“.

·     Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

·     Dnes májová pobožnosť pred pohrebom  13:50 hod.

·     V piatok o 17:30 hod. vyložená Sviatosť Oltárna.

·     Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za včerajšiu brigádu okolo kostola a farského úradu. 

·     Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v utorok po sv. omši, v stredu o 16:30 hod. a v  sobotu o 10:00 hod. Účasť je povinná!

·     Počas mojej neprítomnosti ma zastupuje pán kaplán.

 

 

 

Ohlášky:

 

·        Marek Šinál – syn Jozefa a Marty rod. Ťasnochovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Mária Pašková – dcéra Jozefa a Marty rod. Kazimierovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.

·        Ľubomír Martvoň – syn Jána a Margity rod. Dubovenovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Nikola Laťáková – dcéra Karola a Edity rod. Voškovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Babíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

·        Ján Gočala – syn Jána a Marty rod. Kupčovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Veronika Bakaľová – dcéra Vladimíra a Viery rod. Hnojčíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vasiľove. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

 Submenu

 

 
Farnosť Hruštín