Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    Zvonček z dnešnej nedele sa odosiela na Diecézny katechetický úrad.
•    V utorok 20.09.2016 Svätý otec František bude predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých partikulárnych Cirkvách tento deň celebroval ako Deň modlitby za pokoj. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka nás prosí, aby sme pamätali na tento úmysel a zapojili sa do modlitieb za pokoj.
•    V tomto týždni (streda, piatok a sobota) sú Jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich úmyslom je poďakovanie za úrodu.
•    Poďakovanie za tohoročnú úrodu v našich kostoloch bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach vo Vaňovke o 9:00 hod. a v Hruštíne o 11:00 hod.
•    Vincentínska rodina na Slovensku organizuje zbierku „Boj proti hladu“. Kúpou perníkového srdiečka na budúcu nedeľu po svätých omšiach pri východe z kostola môžete pomôcť ľuďom v núdzi. Takto sa už desiaty rok pomáha chudobným doma i v zahraničí. Za vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať.

OHLÁŠKY:
•    Tomáš Briš – syn Tomáša a Emílie rod. Beloritovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Oravskej Lesnej a Michaela Škapcová – dcéra Jozefa a Anny rod. Ulíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Richard Vlžák – syn Jána a Vlasty rod. Martvoňovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Lenka Kurnotová – dcéra Pavla a Marty rod. Vraňákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Babíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Lukáš Kampoš – syn Ondreja a Márie rod. Hutirovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Paulína Slaničanová – dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Palkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vaňovke. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Marek Paško – syn Jozefa a Marty rod. Kazimierovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Lýdia Kľusková – dcéra Jozefa a Margity rod. Kupčovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách... 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín