Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Svätá omša s príhovorom pre deti bude vo Vaňovke – utorok, v Hruštíne – piatok!
•        V piatok je v Hruštíne  vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii od 17:30 do sv. omše.
•     Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky.
 Predmodlievať sa budeme takto: pondelok – muži, utorok – ženy, streda –miništranti,        štvrtok –speváčky a deti, piatok – mládežnícky spevokol, sobota – otcovia a matky ruží, nedeľa – kňaz.
•    V Hruštíne cez október sa budeme ruženec modliť každý deň pred večernou sv. omšou   
     o 18:00 hod., v sobotu pred sv. omšou a v nedeľu o 14:00 hod. pri pobožnosti.
•    Vo Vaňovke ruženec bude pol hodiny pred sv. omšami o 17:00 hod.; v deň keď sv. omša nie     je o 17:30 hod.
•    V ďalšom týždni začne Dušičkový týždeň. Na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci je potrebné splniť tieto podmienky: 1. sv. spoveď; 2. sv. prijímanie; 3. modlitba na úmysel Sv. Otca; 4. vylúčiť pripútanosť aj ku všednému hriechu; 5. a od 1. do 8. novembra treba navštíviť cintorín a tam sa pomodliť Otče náš a Verím v Boha.
•    Preto povzbudzujeme ku sv. spovedi pred Dušičkami.
-  pondelok od 17:30 do sv. omše
      - utorok -  od 17:30 do sv. omše
      - streda -   od 9:00 do sv. omše
      - štvrtok - od 17:30 do sv. omše
      - piatok -   od 17:30 do sv. omše
      - nedeľa -  od  17:30 do sv. omše
Vaňovka:
-    sobota -  po sv. omši
•    Vypomienky zapisujeme po sv. omšiach v piatok, sobotu, nedeľu, pondelok a utorok. Čítať sa budú 15 min. pred sv. omšami od 1. až 5. novembra.
•    Dnes pri sv. omšiach je zbierka na misie.
•    V stredu o 10:00 hod. bude v Hruštíne sv. omša s úmyslom za našich dôchodcov.
•    V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas.

OHLÁŠKY:
•    Lukáš Kubík – syn Jána a Veroniky rod. Jošťáková; narodený v Košiciach, bývajúci v Námestove a Daniela Kupčuláková – dcéra Františka a Cecílie rod. Babinská; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Michal Skočík – syn Milana a Jolany rod. Luscoňová; narodený v Trstenej, bývajúci v Oravská Polhora a Nikola Sochová – dcéra Zlatice rod. Sochová; narodená v Trstenej, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
Submenu

 

 
Farnosť Hruštín