Aktuality

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    V dnešnú nedelu je zbierka na misie.
•    V utorok vo Vanovke si budeme môct uctit relikvie sv. Vendelína, ktoré nám na tento den zapožicia farnost Zuberec. Po svätej omši bude pobožnost a možnost osobne si uctit ostatky tohto nášho patróna.
•    Vo štvrtok 27.10. je den „Duchovného mostu“ medzi našou farnostou a Knazským seminárom v Sp. Podhradí. V tento den bohoslovci a predstavení seminára obetujú za našu farnost sv. omšu a modlitby. My im to opätujme tým, že tiež za nich v tento den obetujeme modlitbu sv. ruženca, svätú omšu, aj svoje súkromné modlitby a celodenné obety.
•    Zo soboty na nedelu sa posúva cas o hodinu dozadu.

•    Saleziáni z Popradu dakujú za zemiaky. Osobne sa prídu podakovat na nedelu Krista Krála.  Rovnako dakujeme aj tým, co zabezpecili odvoz.
•    Vanovka: Dakujeme všetkým, ktorí sa akýmkolvek spôsobom postarali o prípravu a priebeh odpustovej slávnosti sv. Vendelína.
•    V dalšom týždni zacne Dušickový týžden. Na získanie úplných odpustkov pre duše v ocistci je potrebné splnit tieto podmienky: 1. sv. spoved; 2. sv. prijímanie; 3. modlitba na úmysel Sv. otca; 4. vylúcit pripútanost aj ku všednému hriechu; 5. a od 1. do 8. novembra treba navštívit cintorín a tam sa pomodlit Otce náš a Verím v Boha. Preto povzbudzujeme ku sv. spovedi pred Dušickami, ktorá bude zároven prvopiatková – novembrová.
•    Sv. spoved pred Dušickami:
 
Hruštín:
-pondelok - pol hodiny pred sv. omšou
-utorok - od 16:30 do sv. omše - dôchodcovia
-streda - od 16:30 do sv. omše - školáci
-štvrtok - od 17:00 do sv. omše
Vanovka:
-piatok - od 16:00 do sv. omše


 
-piatok - od 16:30 do sv. omše
•    Prosíme deti a dôchodcov i tých, co sú doma, aby si neodkladali spoved na posledný den, piatok nechajte pre tých, co prídu na Dušickové sviatky z cesty.
•    Vypomienky zapisujeme po sv. omšiach. Cítat sa budú 15 min. pred sv. omšami 1. a 2. novembra.

OHLÁŠKY:
•    Martin Durco – syn Milana a Želmíry rod. Turekovej; narodený v Bánovciach nad Bebravou, bývajúci v Žitná – Radiša a Zdenka Gereková – dcéra Mariána a Zuzany rod. Svýbovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Zoltán Sihelský – syn Petra a Olgy rod. Kormanákovej; narodený v Námestove, bývajúci v Námestove a Margita Ockajáková – dcéra Jána a Heleny rod. Matašákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Jozef Jancek – syn Jozefa a Gabriely rod. Žmuránovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Eva Gurová – dcéra Albína a Kataríny rod. Žofajovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskej Jasenici. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách... 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín