Cintoríny

Štyri cintoríny v jednej farnosti.

Minulý mesiac dostali sa mi do rúk staré vojenské mapy našich dvoch dedín Hruštína aj Vaňovky. Viaceré miesta na nich boli označené krížikom. Chcel som vedieť, čo tie krížiky znamenajú a tak som nazrel do histórie našej farnosti, či sa tam nezhodujú s niektorými údajmi. Došiel som tak zisteniu, že bol čas, kedy naša jedna farnosť mala štyri cintoríny. A keďže teraz prežívame čas, kedy navštevujeme cintoríny, chcel by som sa s vami podeliť o pohľad do týchto máp i o údaj z histórie farnosti o spomínaných cintorínoch.

Prvý cintorín v Hruštíne sa zrejme nachádzal pri prvom drevenom kostole, ktorý bol postavený v roku 1634 pod vedením šoltýsa Michala Lukáčika. Do tohto prvého cintorína ešte pri prvom drevenom kostole bol pochovaný tretí hruštínsky farár Ferdinand Krausz, ktorý zomrel v Hruštíne 14. augusta 1815. Neskôr v roku 1913 na mieste prvého cintorína bola postavená murovaná jednoposchodová „Rím. Kat. ľudová škola“.

Druhý cintorín v Hruštíne vznikol za čias prvej cholery v roku 1831. O tomto cintoríne sa zmieňuje Štefan Šmiheľ vo svojich Dejinách Hruštína týmito slovami: „Ústne podanie hovorí o cholerovom cintoríne v Hruštíne, ktorý sa nachádzal za mostom smerom na Podzámok asi 50 m povyše prvej cesty odbočujúcej doprava a cca 30 m doprava od hlavnej cesty. Zeme na tom mieste najstarší terajší ľudia poznajú pod pomenovaním „na hrôboch“. V hruštínskej farnosti v roku 1831 od 7. augusta do 28 decembra zomrelo na choleru 111 ľudí, z Hruštína 86.“ Ešte pred vznikom tohto cholerového cintorína neďaleko od neho už stala kaplnka, alebo socha, o ktorej sa zmieňuje Kanonická vizitácia vykonaná 12. septembra 1820: „Jestvuje tu aj iná socha, ktorú postavil Ondrej Kupčulák s biskupským povolením pri ceste do Podzámku“

O treťom cintoríne v Hruštíne sa hovorí za čias druhej cholery v roku 1873. Znovu o tom píše Štefan Šmiheľ vo svojich Dejinách Hruštína týmito slovami: „V roku 1873 znovu vypukla epidémia cholery. Vtedy od 11. augusta do 24. októbra zomrelo v hruštínskej farnosti 180 ľudí, v Hruštíne 84. Mŕtvych pochovávali tak, že ich v truhle zaniesli ku vchodu do cintorína, tam zložili a hrobári si ich prevzali a pochovali. Kňaz sám predtým vysvätil jamu bez sprievodu a ostatných okázalostí. Zomrelých na choleru v r. 1873 pochovávali už v terajšom cintoríne „na Láne“ popri dolnom okraji smerom ku kostolu.“

A o štvrom cintoríne vo Vaňovke sa zmieňuje Kanonická vizitácia vykonaná 12. septembra 1820, kde čítame údaj: „Vaňovka. Bez kostola. V cintoríne brvnami ohradenom je drevená zvonička s posväteným zvonkom.„
p. farár


virtualny cintorin Hrustin


 

 
Farnosť Hruštín