Zvony

Záznamy z hiostórie o zvonoch v Hruštínskej Farnosti. Štefan Šmiheľ:
Dejiny Hruštína
Svoj druhý kostol Hruštínci stavali 10 rokov. (1811 – 1821). Po dokončení hrubej stavby bolo treba zadovažovať a dopĺňať vnútorné zariadenie kostola, lebo zo starého sotvačo bolo súce preniesť do nového: Dva poštiepané oltáre, dva neveľké zvony, rozheganý organík, kazateľnicu, kamennú krstiteľnicu na stĺpiku a pár obrazov.… V roku 1818 bol preliatý a zväčšený väčší zvon, stálo to 830 Rfl.

Kanonická vizitácia hruštínskej farnosti, z roku 1833 vykonaná Jozefom Belik, spišským biskupom:
O kostole.
Kostol bol postavený v roku 1821. Posvätil ho Ján Nepomuk Hámorník, čestný kanonik kapituly spišskej, dekan a farár námestovský. Oltár a religuie ako bolo v roku 1820. obrazy prenesené zo starého kostola: Panny Márie a Jána Krstiteľa. Zvony: Jeden 8 centový, preliaty a pri kanonickej vizitácii konsekrovaný sv. Jánovi venovaný, nesie chronostichom: „Ku sláve a zbožnej cti sv. Jána Krstiteľa zaobstaral Andrej Šaliga, farár, za peniaze veriaceho hruštínského ľudu, druhý raz puknutý, pri prelievaní, čo do váhy zväčšený (rok 1818)
Druhý zvon z r. 1648 trojcentový s nadpisom: „Nech znie tvoj hlas v mojich ušiach.“
Tretí zvon jednocentový, roku 1822 preliaty, nad novým kostolom.

História domus farnosti Hruštín, ktorú napísal v rokoch 1922 – 1924 František Dula, hruštínsky farár:
Zhabanie zvonov.
Žalostný pohľad vyvstal pred nami, keď 16. septembra 1916 ozbrojení vojaci zhodili z veže ozdobu našej farnosti, väčší zvon o váhe  461 kg a cengalku o váhe 17 kg. Ten istý osud stihol zvon v Babíne o váhe 222 kg a cengalku vo Vaňovke o váhe 27 kg. Uhorský štát nahradil 4 koruny za každý kilogram zvona. Tento obnos najdôst. ordinát spišský uložil v sporiteľni „Magyar Kereskedelmi Bank“ v Budapešti, no tento obnos pre nezvyčajne veľký valutový rozdiel (za 100 uhorských korún Československá republika platí 42 halierov) stratil všetku hodnotu.
V decembri 1921 zaobstaral som pre Hruštín i pre Vaňovku nové, malé cengálky, každú o váhe 30 kg, za ktoré jednotlivo som zaplatil 1. 500 Kčs.
Nový zvon v Hruštíne.

Naša prázdna hruštínska veža konečne prijala svojho už dlho očakávaného hosťa, farnosť svoju ozdobu, v novom zvone, uliatom v Brne Moňouškom. O váhe 615 kg ozdobený zodpovedným nadpisom, umelecký zhotovený. Sám som ho posvätil na základe splnomocnenia najdôst. Ordinariátu a hneď toho istého dňa, 20. júna 1923, odpoludnia pomocou škripca  na vežu vytiahnutý sme skúšali. Po prvom údere zvona veľký zástup okolostojacich veriacich  nebanoval , že obetovali 22. 000 Kčs na zadováženie zvona. Väčšiu časť tohto obnosu poslali  naši Američania, chýbajúci obnos 5.000 Kčs zozbieral som ja sám obchádzajúc celú obec a navštevujúc jednotlivé domy. Sú v tom ťažkosti, ale je to osožné a tak týmito peniazmi sa zaplatilo za zvon.

Súčasné zvony Hruštínskej farnosti.
Starý zvon
Sonet vox tua in avribus meis. (Nech znie tvoj hlas v mojich ušiach.) Anno 1648

Michal
Sv. Michal archanjel, oroduj za nás. Ulial R. Manoušek Česka u Brna za farára Františka Dulu 1923 preliaty za farára Františka Nadaškaya 1948

Jozef
Sv. Jozef, oroduj za nás. Ku cti a Božej sláve venovali Jozef Lackovič s manželkou Rozinou Kozmonovou. Ulial R. Manoušek Česka u Brna L. P. 1948

Mária
K úcte Panny Márie venujú Mária a Marcel Martinko. Ulil Jozef Tkadlec Halenkov 1989

Anna
Svätá Anna, oroduj za nás. Venujú veriaci z Hruštína. Ulil Jozef Tkadlec Halenkov 1989

Sv. Ján Krstiteľ
Sv. Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Venovali veriaci Hruštína.Ulil Jozef Tkadlec Halenkov 1990

 

 
Farnosť Hruštín