AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:


•    Stretnutie birmovancov bude v piatok večer pri svätej omši. To isté platí i pre stredoškolákov. Ak je vo farnosti niekto, kto je už v dospelom veku a neprijal sviatosť birmovania, prosíme, nech sa osobne skontaktuje s pánom farárom.
•    Deti, ktoré sa pripravujú k prvému sv. prijímaniu sa stretnú pri svätej omši vo štvrtok. Pozývame všetky deti, nielen prvoprijímajúce! Tiež ich pozývame na sväté omše aj v ďalšie dni týždňa.
•    V utorok sa uskutoční celodiecézna kňazská rekolekcia v Sp. Podhradí.
•    V tomto týždni (streda, piatok a sobota) sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich úmyslom je poďakovanie za úrodu.
•    Rehoľa Saleziánov nás prosí o výpomoc z tohoročnej úrody zemiakov. Kto im môže vypomôcť, nech svoju adresu nahlási v sakristii . Pán Halaštík obíde v piatok nahlásené domy s traktorom. Vopred: Pán Boh zaplať!
•    Na opravu kostola obetovali: Bohuznáma 50,- €
                                                  Bohuznáma 50,- €

    Pán Boh zaplať za milodar!   


    OHLÁŠKY:

•    Michal Hojo – syn Vendelína a Marty, rod. Janečkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Andrea Dubovcová – dcéra Jána a Ivety, rod. Ťasnochovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Veličnej. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Matúš Očkaják – syn Jána a Heleny, rod. Matašákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Tatiana Hladeková – dcéra Milana a Žofie, rod. Vajdiarovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Lokci. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Ľudovít Martvoň – syn Ľudovíta a Štefánie, rod. Škapcovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Dagmar Genšorová – dcéra Mariána a Ľubice, rod. Gogolákovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Bobrove. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
•    Matúš Benček – syn Mariána a Zlatice, rod. Orčíkovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Štefanove nad Oravou a Darina Šeligová – dcéra Ľudovíta a Emílie, rod. Jurigovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.


Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.