O farnosti

Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne má 3200 farníkov (Hruštín 2800, Vaňovka 400).
Súčasným správcom je duchovný otec Roland Gerát a kaplánom Roman Saniga

Čas bohoslužieb:
Hruštín:

Vaňovka:

Keď je pohreb v nedeľu:
V Hruštine: večerná sv. omša nie je, ale je pohrebná o 14,00. Vo Vaňovke: sv. omša nie je o 9,00, ale o 10,00.