Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

Pozoruhodné dielo hruštínskeho rodáka určite upúta vašu pozornosť. Ponúkame vám ho v originálnom prepise a prosíme, aby ste ho užívali v zmysle vôle samotného autora, ako popisuje v prvej kapitole.

Stiahnuť Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa:
1. časť, 2. časť.

1. časť: Úvodom
Naša prítomnosť má svoje korene hlboko v minulosti a to vo všetkých oblastiach života: po stránke fyziologickej, duchovnej, kultúrnej, majetkovej, technickej. Mnoho z minulosti je v nás prítomné, v mnohom žijeme z minulosti. Preto nám nemôže byť ľahostajná. Poznanie minulosti svojich predkov pomáha nám chápať záhady našej vlastnej osobnosti, rodiny, rodu, národa a dáva poučenie i návod, ako správne a šťastne žiť a organizovať spoločenský život pre dobro všetkých. Z tohoto hľadiska je uznávanou pravdou, že história je učiteľkou života.Túžba poznať život svojich dávnych predkov v Hruštíne ma podnietila hľadať správy o nich po dostupných prameňoch, zaznačiť a zanechať ich nasledujúcemu pokoleniu v mojom rodisku, nielen na uspokojenie zvedavosti, ale aj na poučenie a povzbudenie, aby to, čo sme po otcoch prevzali ako šľachetné dedičstvo, ľahkomyseľne sme nepremárnili, ale zveľadili a svojim zanechali.
Dobromyseľný čitateľ nech s týmto úmyslom príjme tieto záznamy, ktoré som zozbieral z rôznych dejepisných publikácií, archívnych záznamov, ústnej tradície, aby to bolo pohromade vo „Farskej kronike“ v Hruštíne a keď sa niekto niečoho viac dopátra, nech to zaznačí, aby dejinný obraz o nás bol čo najúplnejší a najvernejší na poučenie tým, čo po nás tu budú žiť.
Proti odpisovaniu a vypisovaniu záznamov z tohto rukopisu ku pokútnemu publikovaniu si vyhradzujem, v zmysle morálnych a kultúrnych zásad o duchovnom vlastníctve ako aj podľa tlačových zákonov, autorské právo.
V Hruštíne dňa 20. júla 1976
Štefan Šmiheľ
 

 
Farnosť Hruštín