Mládežnícky spevokol

„Anjeli pred trónom Ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme Tebe na slávu ...“

Mládežnícky spevokol je prvým zmiešaným mládežníckym spevokolom v Hruštíne, kde vystupovali nielen dievčatá ale aj chlapci.

Vznikol niekedy koncom roku 1989 a začiatkom roku 1990. Oficiálne však začal fungovať až v roku 1990, keď sa začal rozrastať o ďalšie spevácke talenty a svojimi vystúpeniami v rímskokatolíckom kostole v Hruštíne si získal priazeň a pokračuje až doteraz. V súčasnosti ho tvorí približne 27 mladých ľudí, ktorí svojim spevom a hudbou spríjemňujú sv. omše, a tak sa aktívne zapájajú do liturgie.  

Podľa možností sa stretávame každý piatok a sobotu o 19:00 v spevárni na fare a pevne veríme, že sa náš spevokol rozrastie o ďalších mladých ľudí.

 

 
Farnosť Hruštín