Spevokol z Vaňovky

Spevokol vo Vaňovke pôsobí asi od roku 1985. Spočiatku to bol detský spevokol, v súčasnosti ho tvorí 14 mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov. Spievame takmer pri každej svätej omši. Spev nás nielen teší, ale dáva nám aj možnosť aktívne sa zapojiť do liturgie a tiež prispieť k jej hlbšiemu prežívaniu. Aj keď nie vždy v plnom počte, stretávame sa každý piatok o 19.00h. Pôsobenie v spevokole nám prináša veľa nezabudnuteľných zážitkov, pekných stretnutí a radosť v srdci...

Pane, otvor nám srdcia, aby sme vždy, keď sa stretávame spievajúc na Tvoju slávu, nachádzali Teba. Daj, aby sme sa týmto spevom nielen nadchýnali,
ale aby sme tvoje slová, o ktorých spievame, premieňali v život tak výrazne, že to pocítia všetci ľudia, s ktorými sa stretneme a priťahovaní našou vzájomnou láskou, aby prišli k Tebe. Amen.
 

 
Farnosť Hruštín