Birmovanie- Sviatost birmovania sa v nasej farnosti bude vysluhovatotazky z poslednej birmovky
 

 
Farnost Hrustin