Eucharistia

"Eucharistia je živý Pán Ježiš prítomný pod spôsobom chleba a vína." Hovoria deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Katechizmus má pre túto sviatosť viac pomenovaní. Tu je ich prehľad aj s odkazom na príslušný odstavec v Katechizme.
Čistá a svätá obeta 1330
Eucharistia 1328
Eucharistické zhromaždenie 1329
Každodenný chlieb 2837
Lámanie chleba 1329
Najsvätejšia sviatosť 1330
Obeta chvály 1330, 2643
Obeta svätej omše 1330
Pamiatka Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania 1330
Pánova večera 1329
Spoločenstvo 1331
Svätá a božská liturgia 1330
Svätá omša 1332
Sviatosť sviatostí 1169, 1211

 

 
Farnosť Hruštín