MODLITBA ZA MANŽELSTVO


Pane Ježišu, odovzdávame Ti manželstvá celého Slovenska. Prosíme Ťa, daj manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ceste manželstva,  na ktorú nastúpili dňom uzavretia sviatosti manželstva.
Ochraňuj manželstvá pred nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou.
Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života. Daj im silu kráčať  spolu cestou manželstva a pomôž im prekonávať všetky životné prekážky.
Ďakujeme Ti, že spájaš muža a ženu nerozlučiteľným putom, daj im milosť vytrvať spolu až do smrti. Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe spolu so svojimi deťmi a chválili Ťa na veky vekov.

AMEN

 

 
Farnosť Hruštín