Pobožnosť k relikvii sv. Jána Pavla II


Relikvia Jána Pavla II. - pobožnosť v Hrušíne a Vaňovke

1. Video na úvod: Barka - Pán zastavil sa na brehu
https://www.youtube.com/watch?v=SeLsXxpKO1s

V mene Otca...
 
2. Video: Všetko sa začalo + Pater noster
https://www.youtube.com/watch?v=AmufWOkxhvY#

Čo je to svätorečenie?
22. októbra budeme v cirkevnom kalendári po prvýkrát sláviť liturgickú spomienku na sv. Jána Pavla II. po tom, čo ho 27. apríla tohto roku, na nedeľu Božieho milosrdenstva, svätorečil súčasný pápež František. Predchádzajúci, dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. na ten istý sviatok Božieho milosrdenstva 1. mája 2011 blahorečil svojho predchodcu Jána Pavla II., ktorý zomrel na následky ťažkej choroby vo veku 84 rokov, bolo to 2. apríla 2005 tiež na vigíliu sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý on sám v r. 2000 ustanovil pre celú cirkev a vtedy už 80 ročný Ján Pavol II. o ustanovení toho sviatku povedal: „Toto je najkrajší deň v mojom živote.“
Zbožstvenie človeka, v gréčtine apotheósis, nie je novým javom v dejinách ľudstva. Už pohania povýšovali človeka na úroveň božstva. Spravidla sa povýšenie vzťahovalo na vládcov najskôr posmrtne, neskôr i za života. Zbožstvenie človeka u pohanov sa najskôr vyhradzovalo len pre osobu panovníka, vládcu, neskôr sa rozšírilo aj na členov jeho rodiny, pričom sa už ani nie vždy vyžadoval hrdinský skutok. Svätosť v kresťanstve má úplne inú podstatu. Cirkev od počiatku v osobe svätého človeka videla toho, kto osobitným spôsobom dosvedčil svoju vieru v Boha a v jeho syna Ježiša. Za dosvedčenie viery sa považovalo buď položenie života za vieru alebo mimoriadne vynikanie cnostného života. Teda v nijakom prípade nešlo o zbožstvenie človeka v tom zmysle, že by bol vyhlásený za Boha. Už cirkevní otcovia sv.  Eusébius, sv. Augustín i sv. Cyprián sa zhodli: „ V nijakom prípade nejde o stavanie človeka na úroveň Boha, ktorý je jediný, jedinečný a neprekonateľný. Sv. Augustín v spise Contra Faustum tvrdí, že "kresťania vzdávajú úctu adoráciou iba Bohu; svätých si uctievajú pre Božie nadprirodzené dary, ktoré im zaslúžili večný život a vďaka ktorým kraľujú s Bohom vo večnej vlasti ako jeho vyvolené deti a verní služobníci". Svedectvá otcov východnej i západnej cirkvi sú potvrdením, že cirkev už od počiatku pestovala osobitnú úctu k tým, čo vynikali v živote viery.
Samotná mučenícka smrť kresťana neznamenala automaticky dôvod na jeho verejné uctievanie. Na to sa vyžadovala autorita cirkvi. Právomoc liturgickej spomienky na niekoho, kto položil život za Krista, bola v rukách biskupa cirkvi, v ktorej k mučeníctvu prišlo. Biskup začal vyšetrovanie samotného skutku i okolností vedúcich k mučeníctvu. Ak prišiel k pozitívnemu výsledku, podrobne dal spísať jeho životopis. Zvyčajne ho poslal aj okolitým cirkvám, aby sa mohli týmto príkladom povzbudiť. Tak sa stávalo, že liturgická spomienka na daného mučeníka prekročila hranice pôvodnej cirkvi a so súhlasom miestnych biskupov sa rozšírila ďalej. Kult vyznávačov nie je taký starý ako kult mučeníkov. Vyznávači boli tí, čo nezomreli mučeníckou smrťou za vieru. Takýto veriaci síce neboli odsúdení na smrť, aj keď ich možno i mučili, ale napokon skonali prirodzenou smrťou po príkladnom kresťanskom živote. Prvýkrát bola takáto úcta potvrdená v 4. storočí a išlo o vyznávačov Hilária a Efréma na východe alebo sv. Martina z Tours a sv. Hilára z Poitiers na západe. Pápež Urban VII. v roku 1634 vydal bulu Coelestis Ierusalem, v ktorej definitívne rozhodol, že platnosť vyhlásiť niekoho za blahoslaveného či svätého prechádza od biskupov na pápežov.
Z teologického pohľadu pri blahorečení nejde o neomylný výrok pápeža, ale o zapísanie osoby do zoznamu blahoslavených a o povolenie verejného kultu. Svätorečenie sa už považuje za neomylný výrok pápeža ako učiteľa viery a nejde pri tom o povolenie verejného kultu, ale o jeho nariadenie pre celú cirkev. Medzi blahorečením (beatifikáciou) a svätorečením (kanonizáciou) by nemal byť žiaden väčší časový limit, potrebné je však potvrdenie ďalšieho zázraku.
Podmienka zázraku pre blahorečenie Jána Pavla II. bola splnená vyliečením francúzskej rádovej sestry Marie Simonovej-Pierrovej. Od roku 2001 trpela Parkinsonovou chorobou a po modlitbách so spolusestrami k zosnulému Jánovi Pavlovi II. bola dva mesiace po jeho úmrtí v roku 2005 na jeho príhovor zázračne vyliečená. Druhý zázrak na príhovor Jána Pavla II. sa stal v deň blahorečenia zosnulého poľského pápeža - 1. mája 2011. Kostaričanke Floribeth Mora Díazovej lekári v apríli 2011 diagnostikovali aneuryzmu, vypuklinu oslabenej steny cievy, v mozgu. V prípade prasknutia cievy nastáva krvácanie do mozgu a následne smrť. Rodina Floribeth Mora Díazovej postavila pred domom oltár pre Jána Pavla II. a samotná teraz už 56-ročná žena vtedy sledovala blahorečenie prvého slovanského pápeža. V rukách držala časopis s jeho fotografiou a pri pohľade na ňu počula: "Vstaň, neboj sa." Vstala a hneď sa cítila lepšie. Po následných lekárskych vyšetreniach sa zistilo, že aneuryzma úplne zmizla. Pápež František v júli minulého roku zázrak uznal, čím sa po blahorečení otvorila cesta aj pre svätorečenie Jána Pava II..

3. Video: Zo života Jána Pavla II.
https://www.youtube.com/watch?v=yXbBAoDoanA

Svätorečenie Jána Pavla II.
Svätorečenie Jána Pavla II. sa začalo, keď prefekt vatikánskej kongregácie pre kauzy svätých Angelo Amato trikrát pápeža Františka požiadal o svätorečenie. Podľa tradície stačí jedna žiadosť; trojnásobná žiadosť o kanonizáciu však podľa Vatikánu podčiarkuje dôležitosť slávnostnej chvíle.
Obrad svätorečenia Jána Pavla II. a Jána XXIII. bol výnimočný, pretože za svätých prvýkrát vyhlásili naraz dvoch pápežov okrem Jána Pavla II. aj Jána XXIII. A aktu svätorečenia sa zúčastnili tiež dve hlavy katolíckej cirkvi, súčasný pápež František a jeho predchodca, emeritný pápež Benedikt XVI. Benedikt prišiel celý v bielom a ako priateľ poľského pápeža Jána Pavla II. bol nadšene privítaný hlavne poľskými pútnikmi. "Dvaja svätí pápeži v nebi, dvaja pápeži na Svätopeterskom námestí," stálo na jednom z transparentov, ktorý bolo na námestí vidieť. Benedikt sedel počas omše vľavo od oltára, aby bol jasne odlíšený od úradujúceho pápeža.
Pápež František krátko po začatí obradu vyhlásil Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých a zdôraznil, že ich má ako svätých uctievať celá cirkev. Na oltár potom boli uložené relikvie oboch novo svätorečených: krv Jána Pavla II. a kúsok pokožky Jána XXIII. Prefekt kongregácie pre kauzy svätých Angelo Amato nakoniec pápežovi Františkovi poďakoval a požiadal ho, aby oficiálnym dokumentom kanonizáciu potvrdil.
Do celého Ríma na kanonizáciu dvoch pápežov prišlo najmenej milión pútnikov z celého sveta. Svätopeterské námestie, ktoré tradične pojme okolo 180.000 ľudí, zaplnili po jeho rannom otvorení davy. Tí, ktorí sa nedostali priamo na námestie, mohli dianie sledovať na 19 veľkých obrazovkách rozmiestnených po talianskej metropole. Odhaduje sa, že okrem desiatok tisíc osôb priamo na námestí kanonizáciu v priamom televíznom prenose sledovali na dve miliardy ľudí na celej Zemi. Obradu sa zúčastnilo celkom 150 kardinálov, 700 biskupov 6000 kňazov. Asi 600 kňazov na Svätopeterskom námestí poskytovalo počas svätej omše prijímanie. Medzi svetskými hosťami svätorečenia bolo 93 oficiálne prihlásených delegácií, 19 hláv štátov, 24 premiérov, 9 družíc vysielalo udalosť, čo je viac ako počas OH v Soči.
Všetky tieto čísla vydávajú svedectvo o tom, kým bol Ján Pavol II. pre celý svet i pre každého človeka osobitne. Je priam zázračné, že hoci sa jeho bohoslužieb počas jeho pastoračných návštev v jednotlivých krajinách sveta zúčastňovali milióny ľudí, ale každý veriaci, každý človek prežíval osobný kontakt s Jánom Pavlom II.

4. Video: Pápež Ján Pavol II. Slovákom
https://www.youtube.com/watch?v=xqcuoMV5hRw#

Aký bol sv. Ján Pavol II. za života?
Po zvolení Poliaka Karola Wojtylu za pápeža v roku 1978 si predstavitelia vatikánskej kúrie mysleli, že nastúpil slabý pápež. Od slovanského Svätého Otca očakávali, že sa podriadi ich plánom. Veľmi sa mýlili. Prvýkrát sa Ján Pavol II. prejavil ako silný pápež krátko po svojom zvolení. Vtedy zavolal na štátny sekretariát. Štátny sekretár Agostino kardinál Casaroli zodvihol. Pápež Ján Pavol II. bol na linke a kričal tak silno, že to počul celý sekretariát. Keď Agostino Casaroli položil, bol úplne bledý. Takúto udalosť ešte v štátnom sekretariáte nemali. Ján Pavol II. volal potom ešte raz, aby sa ospravedlnil, ale od toho času všetci vedeli, že prišiel nový šéf a žiadna bábka.
Neslýchanú vec urobil pápež počas návštevy Brazílie. Vybral sa do chudobnej štvrte, a keď videl utrpenie ľudí, ktorí v nej žijú, daroval osamelej matke s deťmi svoj pápežský prsteň. Od kardinálov si pápež za tento krok vyslúžil tvrdú kritiku. Získal si však celú Južnú Ameriku. Medzi ľuďmi Latinskej Ameriky to zanechalo obrovský dojem. Lebo to znamená: Stojí pri nás, nenechá nás samých, dá nám jedinú cennosť, ktorú pri sebe má, rybársky prsteň. Od toho dňa boli všetky nasledujúce cesty tohto pápeža do Latinskej Ameriky triumfálnym sprievodom.
Počas cesty do Afriky prišiel pápež vysvätiť nový kostol. Pri honosnej stavbe však zbadal drevené búdy robotníkov, ktorí na kostole pracovali. Na prekvapenie tisícok veriacich i jeho sprievodu nevošiel do kostola. Posadil sa na debničku od ovocia pri jednom z domov a čakal. Za chvíľu na ňom viselo 5 detí, ktoré vyšli z chatrče. O chvíľu sa k nim pridal aj ich otec. Ján Pavol II. sa ho opýtal, čo bude teraz robiť. Muž odpovedal, že preňho bude ťažké nájsť si prácu. Pápež sa potom vybral ku kostolu, ktorý mal posvätiť. Počkal, kým sa k nemu dovalil biskup, ukázal na chatrč robotníka a bolo neprepočuteľné, čo povedal: Nestarajte sa o tento kostol z kameňa, starajte sa o vašich ľudí, ináč budete mať do činenia so mnou.“
Okrem ďalších konkrétnych udalosti o Jánovi Pavlovi II. sa evidujú aj tieto čísla:
-Vo funkcii bol 26 rokov a 168 dní, čo je tretí najdlhší pontifikát v histórii.
-Blahorečil a kanonizoval viac ľudí ako hociktorý z jeho predchodcov. Do októbra 2004 blahorečil 1 340 ľudí a za svätých kanonizoval 483
-Prešiel spolu 1 167 000 km, čo je viac ako jeho predchodcovia dohromady.
-Hovoril trinástimi jazykmi
    Všetko toto vypovedá o tom, čo všetko Ján Pavol II. bol ochotný urobiť preto, aby bol účinným Kristovým nástrojom v tomto svete, ohlasovateľom jeho evanjelia a tým, ktorý posilňuje bratov vo viere. Ježiš sa mu odmenil za všetku jeho vynaloženú námahu odmenil  občianstvom v nebi a osobnou svätosťou.

5. Video: Posledná rozlúčka
https://www.youtube.com/watch?v=ufPSvUVZ02c

Modlitby k sv. Jánovi Pavlovi II.
Gianfranco Svidercoschi, bývalý zástupca šéfredaktora vatikánskeho denníka L’Osservatore Romano a dlhoročný priateľ pápeža Jána Pavla II. o ňom povedal: „Karol Wojtyla je človek. Prv než sa stal kňazom, biskupom, Poliakom, kresťanom bol človekom. Človekom, ktorý počúval iných ľudí a cítil potrebu ísť v ústrety svetu“
Preto teraz, keď aj my máme sv. Jána Pavla II. sprítomneného medzi nami v relikvii kvapky krvi, obráťme sa na neho s modlitbou:

Litánie k svätému Jánovi Pavlovi II.
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás
Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás
Úplne oddaný Márii, oroduj za nás
Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás
Misionár všetkých národov, oroduj za nás
Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás
Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás
Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás
Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás
Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás
Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás
Brat a majster kňazov, oroduj za nás
Otec zasvätených osôb, oroduj za nás
Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás
Posilnenie manželov, oroduj za nás
Ochranca nenarodených, oroduj za nás
Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás
Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás
Dobrý Samaritán trpiacich, oroduj za nás
Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás
Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás
Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás
Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás
Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás
Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás
Vzor života a zomierania pre Pánovi, oroduj za nás
Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás
Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás
Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás
Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás
Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás
Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás
Navštevujúci väzňov, oroduj za nás
Posilňujúci slabých, oroduj za nás
Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Oroduj za nás blahoslavený Ján Pavol.
Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.
Modlime sa:
Milosrdný Bože,
prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života
a poslania svätého Jána Pavla II.
a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe
a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Ján Pavol II., náš svätý orodovník,
pomocník v ťažkých situáciách.
Ty, ktorý si svojím životom svedčil
o veľkej láske voči Bohu i ľuďom,
sprevádzaš nás po cestách Ježiša i Márie,
aby sme milovali oboch a túžiš pomáhať všetkým.
Skrze lásku a veľké utrpenie, ktoré si obetoval za blížnych,
každým dňom si sa približoval k svätosti.
Prosím Ťa o orodovanie v tejto mojej veci (povedz ju v modlitbe) .....
Verím, že mi pomôžeš skrze Tvoju vieru, lásku
a orodovanie predniesť moju záležitosť pred Pána Boha.
Dôverujem Božiemu milosrdenstvu
a moci Tvojho pápežského orodovania.
Túžim sa približovať k Bohu skrze Ježiša
a Máriu prostredníctvom Tvojho príkladu.

Modlitba kardinála Angela Comastriho:
Svätý Ján Pavol, z nebeského okna
udeľ nám svoje požehnanie!
Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval,
ktorej si slúžil a ktorú si viedol,
sprevádzaj ju po cestách sveta,
aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.
 Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou.
Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo,
ktoré osvetľuje cesty tohto života.
 Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu!
Varoval si pred útokmi satana,
ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba,
keď ju Boh zapálil na zemi.
Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.
Oroduj za celý svet poznačený konfliktami,
vojnami, nespravodlivosťou.
Ty, ktorý si vždy bol proti vojne,
pozývaj k dialógu zasievajúc lásku:
oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.
 Svätý Ján Pavol, z nebeského okna
nech zostúpi na nás Božie požehnanie. Amen.

Po piesni po záverečnom požehnaní s relikviou v. Jána Pavla II. možno si túto relikviu uctiť ešte osobne v jej blízkosti na kľakatku alebo schodíkoch.

Záverečné požehnanie s relikviou:
Pán s vami. I s duchom tvojim.
Na príhovor sv. Jána Pavla II. nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Ostaňte v Božom pokoji.

6. Video: Nemá lepšieho od Jana Pavla II.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSKtmB46ENQ&index=2&list=PLA6873CD357A0E9F3


 

 
Farnosť Hruštín