Aktuality

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Sv. omše počas maľovania Božieho chrámu sa budú sláviť ráno o 6:45hod.
•    Sviatosť pokánia budeme vysluhovať ráno o 6:30hod.
•    Na budúcu nedeľu, v prípade priaznivého počasia, bude púť ku Lomnianskej kaplnke, kde bude pobožnosť. Odchod od kostolov o 13:00 a pobožnosť pri kaplnke začne o 14:30 hod.
•    Tento týždeň sa vykonal kontrolný deň a za účasti  projektanta sa navrhli nové spovedelnice a vstupné mreže do kostola. Zároveň sa budú maľovať spodné miestnosti na farskom úrade a kaplnka Božského Srdca Ježišovho.
•    Na opravu kostola obetovali:       
   
    Bohuznámy     500,- €    Ruža  č. 2 sv. Pavla  90,- €
    Bohuznámy     400,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznáma    300,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznáma     200,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznáma     200,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznámy     200,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznámy     200,- €    Bohuznámy             100,- €
    Bohuznáma     200,- €    Bohuznáma             100,- €
    Bohuznáma     150,- €    Bohuznámy               50,- €
    Bohuznáma    100,- €    Bohuznámy               50,- €
    Bohuznámy     100,- €                           Bohuznáma              50,- €
    Bohuznáma    100,- €                           Bohuznámy              50,- €
    Bohuznáma    100,- €                           Bohuznáma              50,- €
        Bohuznámy    100,- €                           Bohuznáma              50,- €

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!

OHLÁŠKY:
•    Branislav Kaprál – syn Stanislava a Agnesy, rod. Lipničanovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Alena Srogoňová – dcéra Jozefa a Aleny, rod. Turoňovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Lesnej. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Marek Majda – syn Miroslava a Heleny, rod. Slameníkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Babíne a Ľudmila Radzová – dcéra Ľudovíta a Ľudmily, rod. Snovákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

 

 
Farnosť Hruštín