Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    Pripomíname, že podľa smernice KBS je v kostole stále nutné mať na tvári rúška, používať dezinfekciu, sadať si na označené miesta, sv. prijímanie prijímať do ruky a aj po sv. omši musíme zachovať predpísané odstupy.
•    Pohreby so sv. omšou sa začínajú v kostole, nakoľko Boží chrám je prispôsobený normám hlavného hygienika. Po sv. omši sa presunieme na cintorín, kde pokračujú pohrebné obrady. Prosím, aby do kostola na nedeľné sv. omše prišli len tí veriaci, ktorí odprevádzajú zomrelého do večnosti. Ostatní veriacich nech sa zúčastnia sv. omší slávených počas nedeľného dňa.
•    Vďačnosť je základná črta každého človeka. Kto dokáže žiť v pokore a vďačnosti, ten môže rátať s Božím požehnaním. Preto v prvom rade ďakujem Bohu za milosti udelené našej farnosti v tomto čase pandémie. Ale aj všetkým farníkom, ktorí dobre počúvali svoje svedomie a mohli sme v spolupráci nájsť čo najlepšiu možnosť služby Bohu.  Zvlášť chcem vyzdvihnúť nezištnú službu a poďakovať tiež:
-    nášmu pánu kaplánovi, kostolníkovi, jeho manželke,  organistovi a jeho dcére Janke za obsluhu dataprojektora
-    nášmu pánovi doktorovi a jeho sestričke,
-    pánu Firicovi za práce na krstiteľnici a sväteničky v starej sakristii i pri realizovaní úpravy spovednice;
-    pánu Jánovi Martvoňovi za stolárske práce v kostole;
-    pánu Miroslavovi Kupčulákovi za pomoc s elektrikou, aby sa zjednodušilo prepínanie svetiel i za prípravu pre revízie.
-    ženám za upratanie farského úradu i kostola;
    Nech im dobrý Boh všetko bohato odmení!
•    Ceníme si aj službu miništrantov, veľkého spevokolu a speváčok, ktorí s nami vytvárajú duchovné puto, pretože vzhľadom na mimoriadny stav nemôžu takto slúžiť Bohu. Tešíme sa a počítame s nimi po ukončení tohto stavu!
•    Sviatosť pokánia pred prvým piatkom v tomto týždni budeme vysluhovať každý deň ráno od 7:00 hod. do sv. omše a popoludní od 16:30 hod. do sv. omše.
•    Adorácia s odprosením Božského Srdca na prvý piatok bude hneď po sv. prijímaní. Následne udelíme Eucharistické požehnanie.
•    Vzhľadom na stále trvajúci mimoriadny stav v súvislosti s Covid 19 sa ku chorým tento mesiac pred prvým piatkom ešte  nepôjde.
•    Prosíme veriacich, aby úmysly sv. omší zapisovali zrozumiteľne. Zápis na sv. omše bude tento týždeň.
•    Oznamujeme, že:
    v prvej fáze rekonštrukcie strechy kostola sa zakúpila meď (40.750,- EUR), v druhej fáze sa v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom urbarialistov Hruštín zabezpečuje drevo; v tretej fáze sa budú realizovať odkvapové žľaby, lapače snehu a bleskozvod; v štvrtej fáze je potrebné vybrať firmu na realizáciu celej rekonštrukcie. Prosíme preto hospodársku radu, aby vybrala firmu, s ktorou podpíšeme zmluvu o realizácia opravy strechy;
    sme zakúpili liturgické predmety v hodnote 5.000,- EUR: večné svetlo, oltárny kríž, svietniky, svetlá ku konsekrovaným krížom, zvončeky, pulpit, kadidlá a navikulum;
    v starej sakristii sa uzatvoril priestor v stene, ktorý bude slúžiť na odkladanie vecí určených pre kostol;
    do Božieho chrámu sa zakúpili stojany na dezinfekciu. Stačí len vložiť ruku a automaticky sa dezinfekcia nanesie na ruky;
•    Prvé sv. prijímanie v našej farnosti plánujeme na nedeľu 21. júna takto: deti z triedy 3.A pri sv. omši o 9:30 hod a deti z 3.B o 11:00 hod. Dúfame, že sa nám to umožní. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá začína o 11:00 hod. Upozorňujeme, že pri slávností môžu spolu v jednej lavici sedieť len rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Zabezpečiť niektoré organizačné veci ohľadom slávností je poverený pán Ján Firic. On bude informovať pána farára a s následne spolu s rodičmi pripravíme slávnosť prvého sv. prijímania podľa usmernení hlavného hygienika SR.
•    Prvé sv. prijímanie vo Vaňovke sa plánuje sláviť na nedeľu 14. júna pri sv. omši o 10:30 hod. Aj tu môžu pri slávnosti sedieť v jednej lavici len rodinní príslušníci žijúci v jednej domácnosti.
•    Odpustová slávnosť sv. Jána Krstiteľa nášho far. kostola Hruštíne bude 28. júna 2020.
•    V tomto týždni budú sv. omše vo Vaňovke v pondelok  utorok, piatok o 17:00 hod. a v sobotu o 15:00 hod. – sobášna: Ľuboš Snovák a Renáta Šeligová.
•    Ďalšiu prednášku v rámci 2. ročníka Diecéznej školy viery na tému 8. Božieho prikázania si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE&feature=youtu.beTí, ktorí absolvovali aspoň 3 stretnutia a posledné dve prednášky si vypočuli cez internet, môžu dostať certifikát o absolvovaní. Prosíme tých, ktorí sa to týka, aby sa  nahlásili pánu farárovi.Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry,
v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.
Dokument si môžete pozrieť na linku:


Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.
Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.
Mons. A. Tyrol, generálny vikár

 

 
Farnost Hrustin