Aktuality
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Sobášna náuka sa uskutoční v sobotu 22. Februára 2020 o 9:00 hod. v spevárni farského úradu.
•    Vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Spišskej diecéze uskutoční piate stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom Námestovo. Svätá omša začne o 18:00 hod. a po nej bude katechéza.   
Februárová katechéza sa bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tejto príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
•    Stretnutie animátorov birmovancov bude v piatok po večernej sv. omši.
•    Stretnutie miništrantov v utorok pred sv. omšou o 17:00 hod.
•    Večerné stíšenie so sv. pátrom Piom a sv. Šarbelom vo štvrtok o 20:00 hod.
•    Ruža sv. Anny obetovala na kostol 100,- Eur. Pán Boh zaplať!


 

 
Farnost Hrustin