O farnosti

Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne má 3200 farníkov (Hruštín 2800, Vaňovka 400).
Súčasným správcom je duchovný otec Roland Gerát a kaplánom Roman Saniga

Čas bohoslužieb:
Hruštín:

  • ranné sv. omše: streda, štvrtok, sobota o 6,45
  • večerné sv. omše pondelok – piatok o 18,30 (v zime 18,00) 
  • nedeľa – 7,45; 11,00; 18,30 (v zime 18,00)

Vaňovka:

  • utorok a piatok o 17,30 (v zime o 17,00)
  • nedeľa o 9,00

Keď je pohreb v nedeľu:
V Hruštine: večerná sv. omša nie je, ale je pohrebná o 14,00. Vo Vaňovke: sv. omša nie je o 9,00, ale o 10,00.

Submenu

 

 
Farnosť Hruštín