Sviatosti

"Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život."
(pozri KKC)

V tejto časti nájdete usmernenia k prijatiu niektorých sviatostí. Pripomíname, že termíny stretnutí sa môžu podľa okolností meniť, preto pravidelne sledujte farské oznamy.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín